top of page
20140512_131730.jpg

QUEN SOMOS

Ensino público de idiomas de calidade

A Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela é un centro docente público que imparte as ensinanzas de idiomas de réxime especial establecidas no artigo 59 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE).

Xunto coas demais escolas oficiais de idiomas galegas, a EOI de Santiago de Compostela pertence á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e fai parte da rede de EOIs de todo o Estado.

O noso centro foi creado ao abeiro do Decreto 104/2001, de 3 de maio, e comezou a súa andaina no curso académico 2001/2002, atendendo á gran demanda que existía na sociedade compostelá e na súa comarca. Alén da sede central en Santiago (Vite), conta con cinco extensións: Santiago (Sar), Negreira, Noia, Ordes e Ribeira.

A nosa finalidade é a capacitación do noso alumnado, maioritariamente adulto, no uso efectivo das linguas que impartimos e mais a acreditación da súa competencia nas mesmas, co obxectivo de fomentar o plurilingüísmo entre a poboación, a aprendizaxe e formación permanentes e o respecto e recoñecemento da diversidade lingüistica e cultural, consoante o proxecto educativo do centro.

Quen somos: Sobre mí

CONTACTA

Rúa de Ulpiano Villanueva, 1, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain

+34 881 86 79 01

  • Google Places
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Quen somos: Contacto
bottom of page